Chính sách hoàn lại tiền

Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hoàn lại cho bạn toàn bộ chi phí mua hàng của bạn. Vui lòng gửi yêu cầu tương ứng cho người quản lý cá nhân của bạn.

Để gửi yêu cầu, bạn cần điền đầy đủ thông tin thanh toán của mình: tên, id giao dịch, v.v. và giải thích ngắn gọn lý do hoàn phí của bạn.

Bạn có thể gửi yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua.

Khoản tiền hoàn lại thường được gửi trả trong vòng 7 ngày sau khi yêu cầu của bạn được gửi.

0399.108.108