Trang chủ Tin tức Quy tắc viết bài chuẩn SEO cơ bản

Quy tắc viết bài chuẩn SEO cơ bản

Quy tắc viết nội dung chuẩn SEO

Nội dung

Phân đoạn bài viết. Ít nhất 3 thẻ H2.
Chỉ in đậm các từ khóa và các Heading trong bài.
Mỗi bài nên rải từ 5-7 từ khóa. Ko cần quá nhiều
Đoạn đầu của bài viết chứa từ khoá (<150 chữ)
Đoạn cuối của bài viết chứa từ khoá.
ít nhất 1 thẻ Heading chứa từ khoá. Tránh chèn từ khóa vào thẻ đầu tiên của bài
Nên sử dụng những câu văn ngắn <20 chữ.
Số câu dài >20 chữ không nên quá 25% tổng số câu của bài viết.
1 Heading không chứa quá 300 từ. Mỗi đoạn chứa ko quá 150 chữ
HẠN CHẾ việc đánh số 1. 2. 3. trong Heading
Bài đạt unique 100%, không copy y nguyên bài đơn vị khác
Font chữ Time new Roman, size 14 và căn đều. Đặt các thẻ đích danh cho bài viết
Bài viết tối thiểu 1000 chữ (không bao gồm tiêu đề, mô tả các ảnh)

Tiêu đề

TIÊU ĐỀ KHÔNG VIẾT HOA (trừ tên riêng)
50 - 70 ký tự. (khoảng 12 - 16 chữ)
Tiêu đề chứa từ khoá
Có thể cài SERP Preview Tool trên chrome để kiểm tra số ký tự.
Hơn 200 công thức viết tiêu đề hay: https://tinyurl.com/y32yvwcg

Meta Description

Là đoạn tóm tắt ngắn của bài viết (khác đoạn mở đầu) chứa 150 - 170 ký tự
Đoạn đầu của Meta Description chứa từ khoá.

Hình ảnh

Không chứa logo của đơn vị khác
Phải có mô tả cho mỗi hình (mô tả ko lấy tiêu đề hoặc heading bỏ vào)
Hình rõ. Kích thước 800x500, 1200x750, 1600x1000.
Bài từ 2 - 5 hình

Các lỗi cần tránh

Lỗi sai chính tả
Nội dung của các đoạn văn phải đồng nhất ý với tiêu đề của đoạn đó
Không được lặp từ quá nhiều, một đoạn văn ngắn tránh lặp đi lặp lại 1 từ
Chú ý viết hoa tên riêng, tên thương hiệu
Chat Zalo
0399109109
Đề nghị đặc biệt
Nhận tư vấn SEO miễn phí